Filmové večery u Červeného raka 2015

081012

Počas štyroch augustových večerov sme premietali filmový výber zo slovenskej
dokumentárnej, animovanej tvorby a tvorby mladých autorov do 18 rokov.
Filmové večery v letnej čitárni organizujeme už po tretíkrát
a veľmi nás táto spolupráca baví.

03.JPG040509

Premietali sme aj dva filmy z našej tohtoročnej produkcie zo série krátkych
dokumentárnych filmových portrétov pod názvom „Príbehy rómskych žien“.

Svet podľa Zdenky

Nácviky života