Hovorme o násilí

-Má byť žena poslušná?
-Áno.
-Prečo?
-Tak keď muž povie, že nesmie ísť von, tak nepôjde. Pôjde potom s ním von…
-A čo, to znamená, že je žena poslušná? Musí iba ona poslúchať?
-Keď ale muž nebude tiež počúvať ju, tak aj ona ho nemusí počúvať. Nie, že on jej bude rozkazovať, a pritom si robiť čo chce.

131410

V apríli sme sa zúčastnili niekoľkých workshopov na východnom Slovensku. S mladými študentkami sme sa rozprávali o ich predstavách budúceho partnera a rodinného života. Premietali sme im dva krátke videospoty o Barbore, ktorá sa odhodlá na útek od partnera a dievčatku Táničke, ktorej otec sa vracia domov z väzenia a nie je taký, ako si predstavovala.

0916IMG_6968

Na mladé dievčatá v Nálepkove, Ihľanoch a v Krížovej Vsi smutné príbehy silne zapôsobili. Mnohé z nich poznajú podobné situácie z ich okolia. Niektoré prehodnocovali ich rebríček vlastností budúceho partnera. Hovorili, že na priateľa ešte majú čas. Priznali, že muži sú častokrát veľmi žiarliví a chcú, aby žena bola doma. „Keby ma zbil, odišla by som ďaleko a už sa neobzrela,” povedala 13 ročná študentka Základnej školy v Nálepkove. So spolužiačkami však dodali, že rozhodnutie odísť je veľmi ťažké. „Koho iného by si našla, keby ho opustila. Už by mala hanbu,” povedali.

060308

Projekt o rodovo podmienenom násilí v rómskych komunitách, ktorý realizuje združenie Amáro Nípo má za cieľ túto tému otvorene komunikovať a priniesť tak rómskym ženám informácie a podporu.

0111IMG_6933

“Láska je najdôležitejšia, ale čo to je láska?”