Príbehy rómskych žien

Primáška
Nácviky života
Svet podľa Zdenky