Sčítanie obyvateľov 2021

Video vzniklo ako súčasť kampane ku sčítaniu obyvateľstva pre Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so štatistickým úradom. Kampaň vyzýva obyvateľov a obyvateľky Slovenska na prihlásenie sa ku svojej národnosti.

Réžia a strih: Vladimíra Hradecká
Dramaturgia: Paula Ďurinová
Kamera: Michal Koštenský
Asistent kamery: Alex Miartuš
Zvuk a zvuková postprodukcia: Peter Kačkovič
Úprava textov: Paula Ďurinová
Hudba: Barbora Botošová
Účinkovali: Ale Marciniak, Julia Krayevska, Roman Všetička, Petar Schmöger Novak a Hana Neufeld