Rómsky holokaust

Rómsky holokaust je dodnes nepoznaná história.
Základné fakty o holokauste Rómov na Slovensku.
V spolupráci so združením In Minorita sme vytvorili krátky audiovizuálny pohľad na túto tému. 

0605040308A

Cez príbehy ľudí, ktorí boli svedkami tejto histórie, sme prostredníctvom videoartu vytvorili akúsi mozaiku reálnych udalostí.

Video: Rómsky holokaust Videoart